Ny miljöstrateg i Upplands Väsby kommun


Postad 29 april 2016

MorganHej Morgan! Du är sedan mitten av mars miljöstrateg i Upplands Väsby kommun, vad arbetade du med innan du kom hit?

Jag har sedan nio år tillbaka arbetat i Järfälla kommun med både strategiska och praktiska miljöfrågor. Förutom arbetet med kommunens interna miljöledningssystem och övergripande miljöplan så arbetade jag väldigt mycket utåt mot företagen i kommunen med nätverk och miljödiplomering. Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som Järfälla erbjuder företagen. Så jag var mycket ute hos företagen och stöttade dom i arbetet med att införa miljöledningssystemet.

Vad innebär ditt arbete som miljöstrateg?

Miljöstrategen ansvarar för det övergripande miljöarbetet i kommunen. I mina arbetsuppgifter ingår till exempel att utveckla och vidmakthålla miljöledningssystemet i organisationen (Väsby är ISO 14001 certifierade som en av få kommuner i landet), att vara en aktiv part i samarbetet med medborgare, näringsliv och föreningar och att samordna klimatfrågan.

Vad visste/tänkte du om Upplands Väsby innan du kom hit?

Platsen Upplands Väsby visste jag väldigt lite om trots att jag har arbetat i grannkommunen ganska länge. Jag vet att det är en gammal bygd med stolta anor från vikingatiden och det finns fina naturområden med närhet till både hav och sjö. Som kommunal organisation så visste jag desto mer. Upplands Väsby är känt i min bransch som en väldigt framåt kommun vad gäller miljöarbete, kommunen kom till exempel 1:a i Aktuell hållbarhets kommunranking 2013 och som jag nämnde så är Väsby en av få kommuner som har ISO 14001-certifierat hela sin organisation. Jag har som miljöstrateg ett ansvar för att upprätthålla det goda miljöarbetet och föra det framåt, vi vill vara en kommun i framkant!

Vad ligger närmast i tiden i ditt arbete med miljöstrategiska frågor när det gäller näringslivet?

Att fundera ut strategier för hur kommunen kan samarbeta med företagen så att de i större utsträckning ska arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. Just nu finns Klimatavtal Väsby (läs mer om det här!), men jag vill väldigt gärna bredda samarbetet med företagen. De små och medelstora företagen är superviktiga att stötta i det arbetet eftersom att deras resurser ofta är mindre. Det som av naturliga skäl ligger nära till hands är att ta inspiration från Järfälla kommun och försöka skapa bra förutsättningar för företagen att arbeta systematiskt med miljöledningssystem.

Vilka ser du som Upplands Väsbys främsta fördelar (när det gäller att bo och verka)?

Upplands Väsby är lite av en småstad med mycket natur men ändå nära storstaden med hela det utbudet av kultur och annat, det tror jag är något som lockar folk att bosätta sig här. Jag tror att det finns bra förutsättningar för företag att etablera sig här, det ligger mycket strategiskt i en storregion! Jag vet också att man i den kommunala organisationen har stort fokus och lägger mycket resurser på att skapa bra förutsättningar för både företag och boende i kommunen.

Vad gör du när du inte arbetar? Har du några särskilda intressen?

Allt som oftast både ligger och står jag i min trädgård nu på våren/sommaren, ett intresse som växer med åren. Jag gillar annars att bara hänga hemma och hitta på saker med min familj som består av min sambo Matilda och barnen Malte och Meja, 6 och 3 år gamla.