Nystart för Väsby


Postad 27 oktober 2014

Nystart för VäsbyNu har de fyra partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys bästa landat i en gemensam politisk plattform för Upplands Väsby kommun.

I denna plattform beskrivs inriktning, prioriteringar och konkreta åtaganden inom olika områden.

-Vi vill utveckla Väsby med hållbar tillväxt för fler jobb, bostäder, ett gott näringslivsklimat och bra skolresultat. Det känns bra att kunna gå in i det arbetet med en tydlig majoritet i kommunfullmäktige, säger Mathias Bohman Socialdemokraternas gruppledare.

– Jag ser fram emot vårt samarbete utifrån vår gemensamma plattform ”Nystart för Väsby. Utbildning och skola kommer definitivt att prioriteras högt, men även klimat- och miljöfrågorna, säger Lars Valtersson, Miljöpartiets gruppledare.

– Nu får vi en stabil majoritet för att stärka jämställdhetsarbetet och bygga ett samhälle med gemenskap utan klyftor. Vi vill ge kulturen, idrotten och föreningslivet bättre villkor. Det är viktigt i tider när vi ser att samhället glider isär och olika grupper ställs mot varandra, säger vänsterpartiets Anders Rosén.

– Vi välkomnar samarbetet med de andra partierna i vår gemensamma strävan att göra det bästa för Väsby. Vi vill bedriva en öppen politik i dialog med medborgarna, företagen och det civila samhället, säger Roland Storm från Väsbys bästa.
För mer information:
Mathias Bohman, Socialdemokraterna,073-910 41 23
Lars Valtersson, Miljöpartiet, 073-910 45 54
Anders Rosén, Vänsterpartiet, 070-485 70 52
Roland Storm,Väsbys bästa, 070-729 27 60
Linda Corsvall, chef informationsenheten, 073-910 47 67