Nytt pilotprojekt ska ge nyanlända jobb


Postad 23 april 2018

Ny pilotsatsning ska ge nyanlända i Upplands Väsby chansen att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby har avsatt extra resurser för ett pilotprojekt och förhoppningen är att hitta en arbetsmodell som gynnar alla och är skalbar.

Projektet Våga Växa görs i samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Arbetsförmedlingen, näringslivsrepresentanter, Företagarna och Väsby Promotion.

– Vi testar en ny modell där vi ger nyanlända och lokala företag chansen att mötas och växa, men också genom att integrera nyanlända via praktik och kontakt med lokala företag, berättar Maria Skarborg och Ilyas Karatas, sektionschefer på Arbetsförmedlingen Arlandaregionen Upplands Väsby.

Ett av de största hindren idag för verksamheter att växa är att finna rätt och tillgänglig kompetens. Hos våra nyanlända finns såväl kompetens som tillgänglighet och pilotprojektet har tagits fram för att kunna möta just dessa behov.

– Vår gemensamma övertygelse och mål är att vi tillsammans kan skapa framgång kring kompetensförsörjning och inkludering av nyanlända både på individuell, organisatorisk och samhällsnivå, säger Anders Wink, näringslivschef på Upplands Väsby kommun.

Nästa steg är att arrangera speed dating mellan företagare och kandidater för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra matchning. Arbetsförmedlingen kommer sedan i överenskommelse med företagaren bestämma hur uppföljningen ska fungera för att säkerställa en väl fungerande praktikperiod för alla parter.

Fakta:
Pilotprojektet Våga Växa görs i samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Arbetsförmedlingen, näringslivsrepresentanter, Företagarna och Väsby Promotion.
Företagare som står i startgroparna att växa och/eller är nyfikna på att ta emot en praktikant med utrikesbakgrund ges nu möjligheten att vara med och påverka, att hitta nya medarbetare och att bidra till ett socialt hållbart Väsby, med stöd av en organisation som står bakom.
Alla nyanlända som bor i Upplands Väsby kommun och är inskrivna vid Arbetsförmedlingen är välkomna att delta.