Historia

På Näringslivsdagen den 12 mars 1998 grundades Föreningen Upplands Väsby Promotion av Upplands Väsby kommun och det lokala näringslivets organisationer, för att stärka dåvarande näringsliv och visa kommunens attraktivitet för nya företagsetableringar samt med det gemensamma målet, att sätta Väsby på kartan.

Väsby Promotion är en politisk oberoende ideell förening, vars övergripande mål är att ge Upplands Väsby en tydlig profil till gagn för näringsliv, invånare och kommun och att tillsammans med kommunen och företagen utveckla det lokala näringslivet och bli den gemensamma marknadsföringskanalen.

Idag erbjuder Väsby Promotion en mötesplats där det finns utrymme för att diskutera, påverka, hitta samarbeten, leverantörer och kunder, men agerar också som företagens dörröppnare och representant i näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby.

Väsby Promotion har gått från att vara en mindre medlemsförening till en organisation som stadigt växer tillsammans med sina medlemmar. Idag är Väsby Promotion Väsbys största näringslivsorganisation med närmare 400 medlemsbolag och organisationer.