Öppet Företagsforum – 6 maj


Postad 8 maj 2015

IMG_0074Öppet Företagsforum är ett årligt återkommande event som arrangeras av Väsby Promotion och Upplands Väsby kommun. Syftet är att företag verksamma i kommunen ska få allehanda nyttig information om vad som är på gång. I år hölls eventet på Scandic Upplands Väsby och under 1 1/2 timme fick de nästan 100 deltagarna mycket matnyttig information om kommande stadsutvecklings- och byggplaner i Väsby.

Kommundirektör Hillevi Engström inledde med att hälsa alla välkomna och lämnade sedan över till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman, socialdemokraterna, som efter att ha pratat om vikten av att ha ett bra näringsliv i en kommun bjöd upp övriga kommunalråd i kommunstyrelsen (Anders Rosén, v, Lars Valtersson, mp, Roland Storm, vb) som presenterade sig.

Därefter var det dags för Fredrik Drotte, chef för stadsutveckling i Upplands Väsby kommun, att prata om kommande planer för utveckling av Älvsundadalen och Rotebro tillsammans med Sollentuna kommun. Bland annat visades en film om visionerna, den kan du se här. Efter Fredrik Drotte tog Linnea Askling, projektledare översiktsplanen, vid och pratade om kommande översiktsplan och arbetet med den. Under förra året gjordes ett stort arbete med medborgardialog för att Väsbyborna skulle säga sitt om den kommande översiktsplanen och det har nu resulterat i ett förslags om Linnea presenterade.

Ett annat projekt som pågår i Upplands Väsby är Väsby Entré. Där presenterade Anne-Sophie Arbegard, projektledare/exploateringsingenjör Upplands Väsby kommun, var i arbetet man nu befinner sig. Väsby Entré handlar om att utveckla stationsområdet och angränsande områden och det kommer bli både bostäder och bättre kollektivtrafik. Även längre bort, mot Väsby centrum, pågår ett stort projekt; Fyrklövern. Där gjorde Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern, en presentation över alla olika byggherrars kommande skapelser. Först ut är Väsbyhems renoveringar av två av de blå husen (läs mer om det här).

Anders Wink är ny näringslivschef på Upplands Väsby kommun och tillsammans med Katarina Barter, verksamhetschef på Väsby Promotion, presenterades hur Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion arbetar för att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Avslutningsvis, Profi förvärvade InfraCity under 2013 och Anna Westman, affärsutvecklare, presenterade de kommande planerna för området som inkluderar såväl bostäder som nya möjligheter till verksamheter.