Öppet stadsnät på marknadsmässiga villkor


Postad 6 oktober 2014

Per-OlaI tidningen Svenskt Byggtidning, nummer 3 2014, publicerades en artikel om utbyggnaden av stadsnät i Sverige. Upplands Väsby har byggt ut ordentligt och är nu på andra plats i rankingen från Stadsnätsföreningen.

Utdrag ut artikeln:

”Upplands Väsby kommun, norr om Stockholm och Sveriges IT-kommun 2011, har sedan många år arbetat målmedvetet med sina IT-frågor. Redan i slutet av 90-talet grävde Stokab ner fiber till ett 100-tal kommunala adresser. Det skapade ett stamnät och strategin var sedan att vänta på att marknadens behov skulle sköta utbyggnaden till hushåll och företag. Men så blev det inte. Kommunen bjöd därför 2008 in ett antal aktörer för att visa på den stora efterfrågan på bredband vilket ledde till att Svensk infrastruktur skrev markavtal 2009 och fibernätet kunde börja byggas ut.
– Det gjorde att vi snabbt levde upp till regeringens målsättning och kunde erbjuda de boende ett modernt bredband och att ge företagandet förutsättningar att utvecklas i kommunen, säger Per-Ola Lindahl, utvecklingsstrateg och ansvarig för IT-arbetet i kommunen.”

Läs hela artikeln här!