Pressmeddelande: Hundra gröna, sköna bostäder centralt i Upplands Väsby


Postad 7 maj 2014

PressmeddelandeUpplands Väsby kommun har ingått avtal med JM AB och med Seniorgården AB om att bygga omkring 100 bostadsrätter i området Fyrklövern intill Väsby Centrum.  Det kommer bli centralt belägna bostäder med goda möjligheter att odla själv eller bara njuta av gröna boendemiljöer.

JM och Seniorgården delar på ett område som ligger precis intill södra entrén till Väsby Centrum och granne med den nya park som planeras i Fyrklövern. JM vänder sig till alla kunder som vill äga högkvalitativa och miljöanpassade bostäder. Seniorgården riktar sig till seniorer som vill ha ett boende som varsamt anpassats för att bo kvar i när man blir äldre.

-Vi planerar att bygga ett attraktivt stadskvarter där gården blir en grön oas med odlingslotter och växthus säger Sören Bergström, affärsenhetschef på JM Bostad Riks.

-Det här kommer att bli en spännande ny stadsdel med ett väldigt centralt läge som är perfekt för seniorer säger Birgitta Seeman VD för Seniorgården AB.

– Ambitionen att bygga både centralt och grönt stämmer väl med visionen om den moderna småstaden som kommunen vill skapa säger Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan och nytänkande i hur man utnyttjar ytor, skapas utrymme för 1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna oaser.  De nyinflyttade kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder med olika upplåtelseformer.  Avtalen är nummer sex och sju i ordningen som ger en option på att köpa mark när detaljplanen är klar. Tidigare har likande avtal tecknats med Bo i Väsby AB, BRABO Stockholm AB, Senior Trygg Fastighetsfond AB, Svenska Hyreshus och TB-Exploatering AB. Kommunen räknar med att ytterligare fem till sex företag successivt kommer teckna avtal.

– JM och Seniorgården har varit mycket aktiva i arbetet med kommunens prisbelönta stadsutveckling Väsby Labs säger Björn Eklundh, kommundirektör. Vi ser med glädje fram emot att de nu vill förverkliga sina idéer och förslag.

Väsby Labs visar på ett synsätt för hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt, tidigt i processen. Närmare 1 000 personer har hitills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i Upplands Väsby via arkitekter, byggare och internationella experter på olika områden.