Pressmeddelande: Många Väsbybor ville diskutera Väsbys framtid


Postad 7 maj 2014

2014-03-18+ÖversiktsplanNästan 200 Väsbybor deltog i helgens medborgardialog om Väsbys framtid och den kommande översiktsplanen. Denna vecka arbetar tjänstemän från kommunen i ett öppet kontor i Messingen med alla förslag som kommit in för att på söndagen, i slutet på veckan, återkoppla alla inkomna förslag till Väsbybor och andra intresserade. Det som kommit fram i dialogen kommer sedan utgöra grunden för den nya översiktsplanen.

Många av de som kom till helgens medborgardialog på Messingen, Frestaskolan och Grimstaskolan, tog sig tid att sitta länge och berätta om sina visioner för Väsby. Bland förslagen som kom in fanns bland annat parkour för seniorer, fler cykelvägar, säkrare övergångsställen, fler små lägenheter, kulturbusshållplatser, integrera de olika delarna av Väsby, food trucks i Fresta, zipline och breda ekodukter som möjliggör för djur att röra sig fritt i Väsby.
– Det känns otroligt kul att vi fått träffa så många medborgare i alla åldrar och att de flesta är nöjda med kommunen känns roligt. Vi har fått in så många roliga och bra förslag som det känns jättespännande att arbeta vidare med, säger Linnéa Askling, projektledare för den nya översiktsplanen.

Alla välkomna till öppet kontor i Messingen. Tre illustratörer, Maja Larsson, Helena Lindskog och Karin Grönberg som är specialiserade på grafisk facilitering, som enklast beskrivs som att simultantolka ord till bild, fanns på plats för att skapa bilder av dessa drömmar och tankar. Dessa illustrationer och annan dokumentation ligger nu till underlag för det arbete de tjänstemän från kommunen som denna vecka sitter i ett öppet kontor i pendlarbiblioteket i Messingen för att bearbeta alla förslag som kommit in.

– Väsbyborna har leveraret bra under helgen och vi har mycket att jobba med. Nu hoppas vi på fortsatt intresse när vi nu börjar producera planerna för framtidens Väsby, säger Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun.
Dialogen utgör grunden för översiktsplanen. Under denna vecka finns möjlighet att komma och prata med de som sitter och arbetar för att lämna synpunkter eller bara se hur arbetet går till. Söndagen 23 mars kommer alla dessa förslag återkopplas mellan kl. 13-16 i Messingen, då är alla Väsbybor och andra som är intresserade hjärtligt välkomna att ta del av Väsbybornas visioner för framtidens Väsby. Målet med dialogdagarna är att ta fram tre strategier som visar på möjliga utvecklingar för Upplands Väsby, dessa kommer att utgöra grunden i kommunens översiktsplan.

För mer information kontakta:
Linnea Askling, projektledare Översiktsplanearbetet  073-910 40 30
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef  073-910 49 71
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg  073-910 47 67