Pressmeddelande: Nu avgörs Arlandas miljötillstånd


Postad 7 oktober 2014

ArlandaImorgon inleds förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd. Efter att novemberbeskedet om Arlandas miljötillstånd förra året överklagades, kommer nu flera dagars förhandlingar att hållas i Mark- och miljööverdomstolen på Arlanda. Väsbys ståndpunkt under hela processen har varit att det finns förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas.

Budskapen från Väsby i Mark- och miljööverdomstolen är tydliga och understöds också av Sollentuna kommun. Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, framför Väsbys argument tillsammans med Mathias Bohman, oppositionsråd.

Budskapen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Arlanda är viktigt för Sverige, Stockholm och Väsby.
  • Väsby menar att miljötillståndet kan utformas så att bullerstörningar minskar för ett stort antal människor samtidigt som både Arlandas och Väsbys utveckling kan fortsätta.
  • Det går inte att bortse från tidigare prövning av tredje banan. Lokaliseringen av tredje banan förutsatte kurvade inflygningar för att undvika överflygningar av centrala Väsby, annars skulle banan inte ha fått byggas. Detta har också fastställts av nuvarande tillstånd.
  • Väsby har lämnat exempel på förslag till lösningar som går att genomföra, både i dag och på sikt. Det finns sätt att flyga runt tätorten, sätt som används på andra håll i världen och som kan vara en godtagbar lösning för alla parter.

För mer information:

Per Erik Kanström, Kommunstyrelsens ordförande 073-910 42 47
Mathias Bohman, Oppositionsråd 073-910 41 23
Björn Eklundh, Kommundirektör 073-910 40 31
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg 073 910 47 67