Pressmeddelande: Väsbys skolor förbättrar sig mer än både länet och riket


Postad 3 oktober 2014

skola_pressmeddelandeNu har skolresultaten för de som gick ut nian i våras slutligen fastställts. Förbättringen i Väsby är tydlig och betydligt större än i både länet och riket. Väsby klättrar därmed i jämförelse med andra kommuner och ligger inte längre sist i länets skolresultat. 

De tidigare preliminära resultaten för niondeklassare som släpptes i mitten av september har nu verifierats och också justerats för att kunna jämföras med tidigare år.

Väsbys resultat har förbättrats och ökningen på i snitt 10,7 meritpoäng är betydligt mer än de 3,7 meritpoäng som länet ökar med och de 1,7 meritpoäng som riket ökar.

–  Vad roligt att resultaten har förbättrats. Det är viktigt att det goda arbete pedagoger och elever gör på varje skola fortsätter, säger Inger Cronlund, projektledare för ”Ett lärande Väsby” som jobbar med skolförbättringar på många olika områden.
-Min förhoppning är att skolprojektet Ett lärande Väsby ska bidra till en fortsatt stabil utveckling, avslutar hon.

Resultaten i korthet:

–  Det genomsnittliga meritvärdet för Väsby har höjts, från 196,5 till 207,2

–  Väsbys position i riket och i länet har stärkts något, förbättringstakten är således något bättre för Väsby i jämförelse med övriga

–  Vi har tre skolor som ligger över länets genomsnittliga meritvärde som är 226. Det är Sandbergska, 234,4, Södervik, 225,7 och Sverigefinska, som dock har för få mätvärden för att redovisas.

–  Väsbyskolan, justerat värde, och Vittra ligger strax under genomsnittet för riket som är 214,8

–  Samtliga flickor på Sandbergska, 100 procent, har uppnått målen i alla ämnen

Bifogat detta pressmeddelande finns alla resultat bifogade i separat dokument.

För mer Information:

Inger Cronlund, projektledare Ett lärande Väsby 08-590 970 00

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun  073-910 47 67