Quality Learning Scandinavia AB


Postad 21 september 2017

Höjer företagets/organisationens konkurrenskraft genom att utveckla, dokumentera och implementera kvalitetssystemet. Bidrar till att ökad förståelsen för att kvalitet ger en effektivare och säkrare verksamhet. Medverkar därmed till att företaget/organisationen minimerar sina brister, vilket i sin tur ger en ökad kostnadsmedvetenhet och bättre lönsamheten.