Regionens bostäder i fokus när Väsby är i Almedalen


Postad 4 juli 2016

Väsbyentre– Behovet av bostäder är en av vår tids viktigaste frågor, därför är det självklart att diskutera frågan i Almedalen. Vi vill visa kommunen del i utvecklingen av stockholmsregionen, säger Mathias Bohman, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under tisdagen den 5 juli anordnar Upplands Väsby kommun två seminarier. De har fokus på hur Upplands Väsby kommun kan bidra till att fler lägenheter byggs i stationsnära lägen. En fråga som aktualiseras allt mer frekvent i takt med att bostadsbristen i storstadsregioner växer.

Förutom att anordna två seminarium kommer tjänstemän och politiker från Upplands Väsby kommun att delta vid seminarium anordnade av andra.

– Betydelsen av att delta vid Almedalsveckan ökar för varje år, det pågår viktiga samtal som vi behöver vara en del av. Att våra tjänstemän och politiker inbjuds till olika arenor visar att vi som kommunen har mycket att bidra med i olika aktuella frågor, säger Linda Corsvall, kommunikationschef på Upplands Väsby kommun.