Rymliga moderna hyresrätter byggs till familjer i Väsby


Postad 24 juni 2014

Upplands Väsby kommun har ingått avtal med Savana Invest AB om att bygga bostäder i Fyrklövern i centrala Upplands Väsby. Savana kommer bygga hyresrätter riktade mot familjer och andra med krav på rymliga ytor för en modern livsstil.

Savana har under många år utvecklat och byggt vindsvåningar och lägenheter specialdesignade direkt för kunden. Nu tar man med sig de bästa lösningarna och idéerna till en bredare allmänhet och kommer erbjuda nuvarande och kommande Upplands Väsbybor rymliga hyresrätter i ett mycket attraktivt läge bara några meter från Väsby Centrum. Totalt kommer det bli 50-70 hyresrätter.

– Vi är glada över at få vara med och utveckla Fyrklövern och centrala Upplands Väsby säger Savanas grundare och VD Vesko Mijac.  Våra bostäder kommer kännetecknas av hög kvalitet vad gäller såväl byggnation som materialval.

–  Vi välkomnar Savana till Upplands Väsby centrala delar och gläds åt att se ytterligare en ny aktör i Fyrklövern. Det lovar gott inför den mångfald av olika bostäder som vi såg framför oss när vi började arbeta med Fyrklövern säger Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är välkommet med en ny aktör som vill bygga hyresrätter i Fyrklövern eftersom det sedan tidigare finns viss övervikt av bostadsrätter säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Savana grundades av Vesko Mijac 1983 och Savana började sin verksamhet med att uppföra större fastigheter runt om i Sverige som till exempel det kända Montanahuset i Nacka. Under slutet av 90-talet förädlade Savana ett stort antal vindsvåningar i Stockholm – specialdesignade direkt för kunden och har fortsatt med olika vindsvåningsprojekt sedan dess. Savana har de senaste åren breddat sin inriktning till att även köpa fastigheter och mark med utvecklingsmöjligheter.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för 1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna ytor.  De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder och med olika upplåtelseformer.  Tidigare har likande avtal tecknats med Bo i Väsby AB, BRABO Stockholm AB, JM AB, Riksbyggen, Seniorgården AB, Senior & Trygg Fastighetsfond AB, Svenska Hyreshus , och TB-Exploatering AB.

Väsby Labs är ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt så tidigt i processen. Närmare 1000 personer har hitintills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i Upplands Väsby via arkitekter, byggare och även internationella experter på olika områden.