Såhär blev resultatet i valet 2014


Postad 15 september 2014

val2014väsbyLokalvalet i Väsby visade en spännande utveckling under valnatten som delvis skilde sig från riksresultatet. Socialdemokraterna fick flest nya väljare, och Moderaterna tappade flest väljare. Ett nytt lokalparti, Väsbys Bästa, tar plats i kommunfullmäktige. Folkomröstningen om Väsby sjöstad blev oerhört jämn, men det preliminära valresultatet ger nejsidan ett försprång med ca 1000 röster.

Resultatet i Väsbys lokala val kan i sin helhet läsas på val.se men kan sammanfattas med att moderaterna tappade ca 6,8 procentenheter och Socialdemokraterna ökade mest med 2,7 procentenheter. Sverigedemokraterna som ökade mer i övriga landet, ökade också i Väsby dock mindre. Miljöpartiet som minskade sitt stöd på riksplanet bibehöll sitt stöd i Väsby. Folkpartiet i Väsby tappade också drygt 4 procentenheter.

Preliminärt tappar därmed Alliansen sex mandat i fullmäktige och en rödgrön allians skulle samla ytterligare två, vilket inte skulle ge någon av dem en egen majoritet för deras förslag.

Med totalt 22505 avgivna röster i folkomröstningen om sjöstadsfrågan hamnade det preliminära valdeltagandet på dryga 70%. Preliminärt räknades 9968 röster för JA och 10983 röster för NEJ. Antal blanka röster uppgick till 1457 st. Antal ogiltiga valsedlar räknades till 97 st på valnatten. Därmed beräknas nej-sidan ha fått drygt 1000 röster fler än ja-sidan. Det motsvarar ca 4,5% procentenheters skillnad av de röstande.

För mer information:
Eva Assarsson, chef valkansliet Upplands Väsby kommun  073-910 4365
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg  073-910 47 67