Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp


Postad 26 juni 2015

Väsby Promotions medlem och samarbetspartner Skanska har hjälpt kommunen att aktivt minska utsläpp av koldioxid under tiden det byggs i det nya bostadsområdet Östra Frestaby. Detta genom ett samarbete där Skanska fått tillstånd att leverera schaktmassorna till den närliggande tippen Brunnby mosse som ska sluttäckas, vilket innebär att tippen inte längre kommer att vara i bruk. Just transporter av schaktmassor och bergkross är en stor del av klimatpåverkan och samarbetet mellan Upplands Väsby och Skanska har fallit i god jord.

Skanskakille

–Det här visar att samarbete leder till förändring, det är tillsammans som vi faktiskt kan påverka och göra skillnad. Just transporter står för en stor del klimatpåverkan och jag känner att vi är på helt rätt spår, säger Andrea Rishaug energi- och klimatsamordnare Upplands Väsby kommun.

Det är i Östra Frestaby som ett nytt bostadsområde nu byggs med fristående bostadshus, radhus och mindre flerbostadshus. En stor del av klimatpåverkan står transporten av schaktmassor och bergkross för. Upplands Väsby kommun och Skanska har, för att aktivt minska utsläpp av koldioxid, ingått ett samarbete som innebär att Skanska fått tillstånd att leverera schaktmassorna till den närliggande tippen Brunnby mosse som ska sluttäckas, vilket innebär att tippen inte längre kommer att vara i bruk.

I normalfallet hade transport av schaktmassor och bergkross gett upphov till ett utsläpp på nästan 700 ton CO2-ekvivalenter, vilket är hur växthusgasers klimatpåverkan mäts. Genom att kommunen låter Skanska leverera schaktmassorna till en närliggande tipp så minskas utsläppen till 460 ton CO2-e.

–Vi på Skanska arbetar ständigt med att våra byggen ska bli grönare. Att vi tillsammans med Upplands Väsby kommun kunnat ta fram denna lösning känns väldigt roligt, säger Björn Norén projektingenjör Skanska.

Mer information:
Andrea Rishaug, energi- och klimatsamordnare Upplands Väsby kommun, 073-910 41 83
Björn Norén, projektingenjör Skanska, 072-211 10 39
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

Källa