Samarbetspartners

Väsby Promotions samarbetspartners idag

Ett stort tack till våra samarbetspartners. Tack vare ert stöd bidrar ni till att utveckla det lokala näringslivet i Väsby. En utveckling som gynnar alla som på olika sätt är verksamma i Väsby. Väsby Promotions samarbetspartners bidrar med närmare 25% av intäkterna och medverkar till att vi kan planera vår verksamhet och ge både Upplands Väsby kommun och näringslivet service, stöd och input i olika frågor.

 

Upplands Väsby kommun

Utöver de företag som är samarbetspartners och stöttar Väsby Promotions verksamhet finns sedan länge ett väletablerat samarbete med Upplands Väsby kommun. Kommunen ger årligen Väsby Promotion ett grundbidrag samt att vi samverkar inom olika projekt så som skola-näringsliv och Klimatavtal Väsby.