Bli samarbetspartner

Som samarbetspartner har du och ditt företag en rad fördelar som gynnar dig och ditt företag.  Ni får exempelvis maximal synlighet i Väsby Promotions kommunikationskanaler, stor närvaro och synlighet i samband med våra olika nätverksaktiviteter och kommer in i en rad sammanhang som på olika sätt kan vara till nytta i din och ditt företags affärsverksamhet. Nedan har vi sammanfattat exempel på fördelar som ett samarbetsavtal med Väsby Promotion för med sig. Hör gärna av dig till oss för mer detaljerad information. 

Se våra samarbetspartners här.

 

 Exponering och marknadsföring

 • Exponering av företagets logotyp på Väsby Promotions webbplats med länk till er webbplats
 • Exponering av företagets logotyp på roll-uper i Väsby Promotions lokaler väl synlig för alla besökare. Denna tar vi även med oss på andra events där vi medverkar för att marknadsföra samarbetspartners, nätverket och Väsby kommun.
 • Exponering på digital skärm i entrén till Väsby Promotions kontor för samarbetspartners och Väsby Promotions aktiviteter
 • I mån av plats utställningsplats på årsmötet
 • Synlighet i viss annonsering som Väsby Promotion satsar på

 

Större nytta av och närhet till nätverket

 • Förtur på aktiviteter och garanterad plats samt möjlighet att bjuda med gäster
 • Inbjudan till specifika VIP-aktiviteter med begränsat antal platser
 • Träffa nyckelpersoner inom näringsliv och kommun på en eller två årliga informationsträffar för samarbetspartners.
 • Möjlighet att arrangera evenemang tillsammans med Väsby Promotion
 • Extra rabatter på annonsering på E4träden
 • Delta i arbetsgrupper för att bland annat svara på olika remisser för utveckling av det lokala näringslivet/samhället

När Väsby Promotion startade 1998 var antalet samarbetspartners nio. Glädjande nog är åtta av dessa fortfarande kvar som samarbetspartners. Idag har antalet samarbetspartners ökat till 42. Som sponsor/samarbetspartner till Väsby Promotion spelar ditt företag en viktig roll i utvecklingen av det lokala näringslivet i Väsby. En utveckling som gynnar alla som på olika sätt är verksamma i Väsby.

 

Följande nivåer finns för våra samarbetspartners:

 • Nivå 1 – 75 000 kronor
 • Nivå 2 – 50 000 kronor
 • Nivå 3 – 25 000 kronor
 • Nivå 4 – 15 000 kronor
 • Nivå 5 – 5 000 kronor (endast för företag med 0-3 anställda)

Välkommen att kontakta oss för information om att bli samarbetspartner, camilla.k.ekegren@vasbypromotion.se eller 08-590 327 00.