Samverkan – ett framgångsrecept för Väsbys företagsklimat


Postad 8 maj 2014

_MG_4184På ett år har Väsby klättrat 10 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat. Av 290 kommuner hamnar nu Väsby på en fin tredjeplats bakom Solna och Sollentuna. Tredjeplatsen ger både mersmak och energi att förbättra för företagarna i kommunen ytterligare och ta sikte mot den åtråvärda förstaplatsen.

–    Här i Väsby känner man sig varmt välkomnad av näringslivet, det upplevde jag själv när jag kom hit 2009, säger Ethel Capelle som är hotelldirektör för Scandic Infra City och även ordförande i Väsby Promotion, en samverkansorganisation som fungerar som en mötesplattform för det lokala näringslivet och agerar motor i olika samverkansprojekt tillsammans med Upplands Väsby kommun.

Bakom resultat som lett till en tredjeplats ligger många år av fokuserat strategiskt arbete. Tillsammans med Upplands Väsby kommun och det lokala näringslivet har Väsby Promotion lyckats skapa en bra och neutral mötesplats och knutpunkt. Hit är både företag och kommun välkomna att mötas på lika villkor och som medlemmar ta del av både inspirerande aktiviteter och också diskutera frågor och föra dialog kring sådant som rör såväl företagens som Väsbys utveckling. Arbetet har givit resultat och skapat ett positivt företagsklimat i Väsby.

Ett av områdena som Väsby fick högt betyg i enligt rankingen är kommunikationer. Närheten till Arlanda är positiv i många avseenden men även Väsby Promotion har arbetat för att utveckla kommunikationerna till och från Väsby. För ett par år sedan drog man, med stöd av flera lokala företag, igång en ny busslinje från Cityterminalen i Stockholm till InfraCity i Väsby. Busslinjen, som gick tre gånger på morgonen och tre gånger på eftermiddagen, blev snabbt populär och permanentades av SL under hösten 2013. Detta är ett av många exempel på hur man hittar lösningar anpassade efter företagens behov.

–    En tredjeplats är ett mycket bra resultat och är ett bevis på att vi arbetar med rätt saker. Framöver kommer vi att arbeta mer fokuserat kring vad Väsby kan erbjuda företag som vill etablera sig här och arbeta för att få de redan etablerade företagen att växa.  Väsby Promotion kommer fortsatt ha en stor betydelse för kommunens tillväxt och verka för en framgångsrik företagsplats genom samverkan. Företagen är även en viktig del i samhällsutvecklingen vilket också kommunen står bakom, säger Katarina Barter, verksamhetschef för Väsby Promotion.

För mer information, kontakta:
Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion, 0709-85 04 88
Ethel Capelle, hotelldirektör Scandic Infra City, 0709-73 58 11