Dialog näringsliv och kommun

Tillsammans med Upplands Väsby kommun driver Väsby Promotion flera olika projekt. Det handlar om etableringsservice, samarbete skola- och näringsliv, bidra till att företagen sänker sin klimat-/miljöpåverkan och stärka Väsby som etableringsort.

En god och nära dialog med näringsliv och kommun är en del i arbetet att utveckla Väsby till en attraktiv plats att bo och verka i. Under året har vi tillsammans med kommunen gjort företagsbesök, välkommenbesök för nyinflyttade verksamheter samt besök kopplade till miljö- och klimat. Vi för ständigt en dialog om aktuella frågor där Väsby Promotion kan stötta och bidra till att utveckla kommunen ytterligare inom olika områden.

Företagsbesök
Under året har Väsby Promotion arrangerat företagsbesök för våra medlemmar och för politiker i syfte att främja dialog och öka kunskapen gällande företagsvillkor inom olika branscher. Tillsammans med kommunen har vi även arrangerat välkommenbesök där Väsby Promotion tillsammans med Kommunstyrelsens Ordförande och kommunens Näringslivschef besöker företag som nyligen flyttat till kommunen.

Dialogdagen
Väsby Promotion arrangerar årligen tillsammans med kommunen ett dialogmöte där näringsliv, kommuntjänstemän och kommunstyrelsen medverkar. Vi tar upp högatktuella ämnen som rör näringsliv och kommun med exklusivt inbjudna deltagare.

Walk and talk
Walk and talk är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Upplands Väsby kommun, Väsby Promotion och Företagarna. Politiker, tjänstemän och företagare träffas och samtalar under en promenad för att diskutera företagsklimat och andra aktuella ämnen i kommunen.

Rådgivning om LOU
Nu kan du som företagare få hjälp och rådgivning inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Gäller även för icke medlemmar. Vid flera tillfällen kommer Väsby Promotion ha representanter från Upplands Väsby kommuns upphandlingsenhet på plats i våra lokaler på Kanalvägen 10 C i Upplands Väsby. Aktuella datum presenteras löpande under Aktiviteter.