Etableringsguide

Hyra lokal

 1. Var aktiv och sök på olika ställen. Håll löpande kontakt med fastighetsägarna.
 2. Specificera noga dina behov – yta, utformning, läge, hyresnivå, tidsplan.
 3. Kontrollera att detaljplanen för området tillåter din verksamhet. Ta kontakt med Väsby Promotion eller Stadsbyggnadskontoret för hjälp.
 4. Om du skall bygga om behövs troligen bygglov.
 5. Tänk långsiktigt. Bedöm möjligheterna att expandera.
 6. Kolla vilka andra företag som finns i området, så att ditt företag”passar” in.

Köpa mark och bygga själv

 1. Specificera noga dina behov – yta, utformning, läge, tidplan. Tänk långsiktigt.
 2. Utnyttja kommunernas och marknadsplatsernas information när du letar.
 3. Kolla vilka andra företag som finns i ditt nya område, så att ditt företag ”passar” in.
 4. Tänk på vilka kommunikationer som finns – både för godstransporter och för din personal
 5. Bestäm vilken tidplan som gäller – tänk på att det tar tid att få fram en plan eller ett bygglov.
 6. Kolla detaljplanen, så att din verksamhet ät tillåten. Tag kontakt med Väsby Promotion och Stadsbyggnadskontoret om du behöver hjälp.
  Kom ihåg att söka bygglov.
 7. Lägg upp en budget för investeringen och identifiera lämpliga partners för bygget.
 8. Lägg upp en plan för hur du skall agera som fastighetsägare, om du skall hyra ut till andra etc.

Köpa färdig byggnad

 1. Specificera noga dina behov – yta, utformning, läge.
 2. Kolla att detaljplanen tillåter din verksamhet. Skall du bygga ut behövs bygglov. Ta kontakt med Väsby Promotion eller Stadsbyggnadskontoret
  om du behöver hjälp.
 3. Definiera din tidplan. Det finns delar av processen som kan dra ut på tiden.
 4. Passar fastigheten din verksamhet eller om du måste göra ändringar.
 5. Lägg upp en budget för ev. ändringar och identifiera lämpliga partners för bygget.
 6. Kolla vilka andra företag som finns i området, så att ditt företag ”passar” in.
 7. Tänk på vilka kommunikationer som finns – både för gods- transporter och för din personal.
 8. Planera för din roll som fastighetsägare – skall du hyra ut till andra etc.
 9. Se till att få en riktig värdering gjord av fastigheten och att du besiktigar den ordentligt.

Hyra mark för kortare tid

För att få använda allmän plats krävs i de flesta fall tillstånd av polisen. Ett gott råd är att söka tillstånd i god tid, särskilt när det gäller användning av offentlig plats eller mera omfattande arrangemang. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att ansökningsavgiften är betald. Blanketter och mer information finner du på polisens hemsida som du hittar i menyn till höger.

Fyll i uppgifter om ändamål, plats och tid för det tänkta arrangemanget. Skickar därefter blanketten till polismyndigheten i god tid före aktuell tidpunkt för beslut. Polisen kontaktar i sin tur kommunen om det rör sig om uppställning på kommunal mark. De ställer villkor som sedan ligger till grund för beslutet om marknaden kan användas för upplåtelse.

Tillstånd för uppställning på allmän plats krävs vid:

 • demonstrationer,
 • religiösa sammankomster,
 • konsert, dans/disco,
 • tävling eller uppvisning i sport eller idrott,
 • tivoli, karnevalståg,
 • marknad eller mässa
 • sprängning,
 • försäljning av fyrverkerier, uppskjutande av raketer,
 • handel och förvaring av explosiva varor
 • störande buller
 • penninginsamling,
 • affischering,
 • servering av alkoholhaltiga drycker
 • lotterier,
 • att vara ordningsvakt
 • eldningstillstånd,
 • användning av offentlig plats för annat än vad platsen är avsedd för

Tillstånd hos Polisen