Flerårsplan med budget Upplands Väsby 2018-2020

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Upplands Väsby om en flerårsplan med budget. Den bygger på tidigare flerårsplaner, gäller för tre år framåt och är väldigt viktig för att vi ska kunna planera våra verksamheter och för att du som företagare och/eller väsbybo ska få så bra service som möjligt. I arbete med budgeten tittar kommunfullmäktige på en mängd olika saker, bland annat hur det ekonomiska läget i kommunen ser ut, t ex hur många som bor i Väsby de kommande åren och hur stora skatteintäkterna kan bli. Dessutom tittar man på de områden och saker som kommunfullmäktige vill satsa på, t ex skolan och bygga nya bostäder.

I flerårsplanen 2018-2020 finns följande områden:

www.upplandsvasby.se/flerarsplan kan du se Flerårsplanen i sin helhet.