Klimatavtal Väsby

Samarbetet med kommunen kring energi- och klimatarbete fortsätter och för att nå uppställda mål behöver vi samarbeta med det lokala näringslivet. Vi uppmuntrar därför företag och organisationer att teckna Klimatavtal Väsby. Det ger ditt företag en unik möjlighet att visa upp ert klimatengagemang för allmänhet och media.

Bidra till ett hållbart Väsby
Genom Klimatavtal Väsby vill kommunen uppmuntra företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. Till exempel energianvändning, trafik och transporter, tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan.

Visa upp ditt miljöarbete
Klimatavtalet ger företaget en unik möjlighet att visa upp företagets klimatengagemang för allmänhet och andra intresserade. De företag som undertecknar avtalet får ett diplom. Företagen blir kommunens klimatambassadörer i arbetet för att minska klimatpåverkan. Undertecknandet av avtal samt diplomering kommer göras vid något av Väsby Promotions event och också uppmärksammas på kommunens och Väsby Promotions hemsida, samt meddelas i press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?
Det finns mer information om Klimatavtal Väsby och om kommunens miljöarbete på kommunens hemsida. Där kan du också få mer information om de företag som hittills tecknat avtal. Företag eller organisationer som är intresserade av att teckna klimatavtal med kommunen är välkomna att kontakta Anna-Karin Steén, Väsby Promotion, tfn 0739-10 84 51, anna.steen@vasbypromotion.se. Miljöstrateg på kommunen är Morgan Pettersson, tfn 08-590 972 50, morgan.pettersson@upplandsvasby.se

Energirådgivning
Läs mer om kommunens energi- och klimatrådgivare och vilken hjälp som erbjuds här

Fakta
Under 2010/2011 inledde Väsby Promotion och kommunen ett samarbete kring energi- och klimatarbetet samt transportområdet med syfte att få fler företag att engagera sig i miljöfrågorna. Fler än 50 företag har hittills skrivit på. 

Klimatförändringar är långsiktigt den största utmaningen som Upplands Väsby står inför, liksom resten av Sverige och världen. Upplands Väsby vill bli en av landets ledande kommuner när det gäller åtgärder för att minska klimatpåverkan. Därför är klimat- och hållbarhetsaspekterna centrala liksom transportområdet och samverkan med lokala näringslivet en förutsättning för att kunna nå ambitionerna inom miljöområdet.

I Upplands Väsby har dessutom näringslivet och kommunen ett gemensamt mål att öka den lokala attraktionskraften och bidra till att företagsklimatet tillhör de tio bästa i landet. Kommunen och näringslivet samverkar redan idag för att få fler människor och företag att flytta till Upplands Väsby. Ett område som blir allt viktigare för att nå denna ambition är samverkan mellan kommunen och näringslivet för att skapa en bra miljö för invånare, företagare och medarbetare i företagen.

Vill du också medverka eller har erfarenheter du vill dela med dig av? Kontakta oss! Vi ser fram emot att arbeta för ett hållbart Upplands Väsby tillsammans med dig!