Regional samverkan/Stockholm Business Alliance

SBR_CoS_logo_CMYK_pos[4]Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt 5-årigt kommunsamarbete bland 52 kommuner i Stockholmsregionen, varav Upplands Väsby kommun är en. Området sträcker sig från Gävle i norr till Karlskoga i väster och Oxelösund i söder med totalt över 3 miljoner invånare.

För att lyckas sätta Stockholmsregionen på den globala kartan behövs en gemensam kraftsamling och ett gemensamt budskap, därför sker all internationell marknadsföring under budskapet ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

Syftet med samarbetet

Skapa tillväxt som leder till fler jobb i Stockholmsregionen.

Medlet för att nå målet

Skapa en näringslivsservice i världsklass.

Det man vill förbättra är tillgängligheten, informationen, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten inom verksamhetsområdena bygglov, miljötillsyn, markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd.

Resultatet följs upp varje år i en serviceundersökning hos alla 52 kommunerna där man fångar upp vad företagen tycker och identifierar möjliga förbättringsområden.

Läs mer på www.stockholmbusinessalliance.se