Stöd och rådgivning till företag

Att som företagare få bolla tankar, idéer och funderingar med någon annan kan vara ett stöd som både ger inspiration och nya alternativa möjligheter. Väsby Promotion förmedlar kontakter till olika typer av rådgivning, från affärsutveckling, innovationsrådgivning, personalfrågor, ekonomi och marknadsföring. Kontakta oss för mer information på telefon 08-590 327 00.

 

Innovation Stockholm

Om du känner att du har en idé som kan utvecklas till en innovation finns lite olika vägar att gå. ALMI har under många år erbjudit innovationsrådgivning via Innovation Stockholm. För att möta alla kunder med ett större utbud av tjänster har en samverkan under det nya Start-Up Stockholm startats. Innovationsrådgivningen via via Start-Up Stockholm är kostnadsfri. Läs mer på deras webbplats.

NyföretagarCentrum Upplands Väsby

I Upplands Väsby har alla människor som funderar på att starta eget företag kostnadsfritt tillgång till stöd i grupp eller individuellt via NyföretagarCentrum. Det är en stiftelse som med stöd från företag och organisationer har till uppgift att stödja och utveckla nyföretagandet, öka överlevnadsfrekvensen för nya företag samt skapa ökad stadigvarande sysselsättning genom att ge kostnadsfri och konfidentiell rådgivning för nyföretagare.

NyföretagarCentrum i Upplands Väsby ingår i Nyföretagarcentrum Sverige (1985),  en stiftelse som med stöd från företag och organisationer har till uppgift att stödja och utveckla nyföretagandet, öka överlevnadsfrekvensen för nya företag, skapa ökad stadigvarande sysselsättning genom att ge kostnadsfri och konfidentiell rådgivning för nyföretagare. Stiftelsen täcker närmare 200 kommuner som tar sig an ca 14 000 personer/år.

Kontakt NyföretagarCentrum Upplands Väsby
08-590 756 60 eller 0708-96 43 05 (Richard Cullander)
upplandsvasby@nyforetagarcentrum.se

För nystartade företagare finns även tillgång till en arbets- och mötesplats i starthuset. Läs mer om NyföretagarCentrum Upplands Väsby på deras hemsida.

Här kan du även hitta användbara länkar om du funderar på att starta företag.

Läs mer

Finansiering

 Det är du som företagsägare som själv måste ordna pengar till ditt företag. Om du inte själv har tillräckligt med kapital så kan du låna antingen av en privatperson, bank, staten (Almi) riskkapitalist eller affärsängel.

Bidrag från staten

Generellt finns det inga bidrag du kan få för att starta företag av staten via Arbetsförmedlingen eller Nyföretagarcentrum.

Lån från bank

De allra flesta bankerna förväntar sig att du som privatperson kan ställa upp med någon form av säkerhet eller kontanter för att de ska ställa upp som långivare. Du måste då kunna visa upp en affärsplan där det mer i detalj framgår vilken affärsidé du har och vilken omsättning du räknar med att ditt företag kommer att ha i framtiden. Lämplig affärsplan hittar du i menyn till höger.

Det vanligaste är att du vänder dig till din lokala bank. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.

Statliga lån

I vissa fall kan även ALMI företagspartner ge företagslån. Där kan du ansöka om Företagarlån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Företagarlånet kan täcka högst 50 procent av kapitalbehovet och kan i normalfallet uppgå till högst 250 000 kr. I vissa fall kan lån över 250 000 kr ges.

Numera har även ALMI tillgång till s k mikrolån, upp till 100 000 kronor. En viktig skillnad mot ALMIs övriga låneformer är att det inte behövs någon medfinansiär till Mikrolånet. ALMI kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 100 000 kronor, utan säkerhet. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar ALMI ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta.

Lån från riskkapitalbolag

Det finns en hel del riskkapitalbolag i Sverige som framförallt investerar i företag som oftast har kommit lite längre i sitt företagande och som behöver pengar för att växa vidare.

Lån via affärsänglar

En affärsängel kan definieras som en privatperson som investerar eget kapital i och tillför affärsmässig kunskap till onoterade företag med tillväxtpotential. Affärsängeln är oftast en person med erfarenhet och kunskap av företagande som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang och sitt nätverk hjälper företag att utvecklas.

Affärsänglar fungerar som ett komplement till formellt riskkapital genom att de oftast går in i tidigare skeden av företags tillväxtfaser än riskkapitalinvesterarna. Privata investerare kan vanligtvis ta snabbare investeringsbeslut eftersom de enbart ansvarar för sina egna pengar och investerar betydligt lägre belopp än riskkapitalbolagen samtidigt som de engagerar sig personligen i företagen.

Tips inför kontakten med en affärsängel:

  • Förbered din presentation väl genom att prata med kvalificerade investerare
  • Specificera och gör en plan. Till exempel hur företaget ska värderas, hur mycket som ska tas in i kapital etc
  • Ta in kapitalet i andelar, det vill säga ragga flera investerare samtidigt eller jobba med flera nätverk.
  • Sätt ihop ett färdigt avtal som presenterar för affärsänglarna och tänk på att avtalet ska kunna omfatta fler än en investerare.
Läs mer