Väsby – kort näringslivsfakta

FAKTA OM DET LOKALA NÄRINGSLIVET I VÄSBY
• Dagbefolkningen uppgår till 15 491 personer
• Totalt ca 1700 aktiva bolag i Väsby
• Näringslivet omsätter ca 35 miljarder per år
• De flesta företagen finns inom företagstjänster, byggnadsindustri, detaljhandel samt partihandel
• Ca 90% av företagen har under 10 anställda
• 2016 startades 329 nya företag i Väsby (+34%)
• Väsby ligger på plats 17 i rankingen av kommunernas företagsklimat
• Väsby har NKI 69 och ligger på 36:e plats i SBAs ranking av kommunal service

MÅLBILD 2020
• 1 400 nya arbetsplatser i Upplands Väsby
• Hög tillväxttakt hos befintliga företag och hög inflyttningstakt av nya företag 
• Ett företagsklimat i fortsatt toppklass
• Utvecklad kommunal service till företagen

Källa: Upplands Väsby kommun

Antal arbetsställen, anställda och företag

 • Registrerade företag: ca 3761
 • Verksamma företag: ca 2000
 • Arbetsställen: 3713
 • Antal anställda 13704
 • Arbetsgivare: 1302 (antal organisationsnummer som har minst en anställd)

Antal privata och offentliga arbetsställen

 • Statligt ägda arbetsställen:  7
 • Kommunalt ägda arbetsställen: 42
 • Landstingsägda arbetsställen: 2
 • Privatägda svenska arbetsställen som inte ingår i en koncern: 3 163
 • Privatägda svenska arbetsställen som ingår i en koncern: 550

Källa: UC Select

De största lokala företagen

Här finner du de företag som har över 100 anställda i Upplands Väsby.

 • Upplands Väsby kommun, ca 1400 anställda
 • Mondelez International AB, ca 380 anställda
 • Öhlins Racing AB, ca 320 anställda, varav 210 i UV
 • Rusta, ca 180 anställda
 • Praktikertjänst, ca 150 anställda
 • Magnetica Education, ca 140 anställda
 • Revent International AB, ca 130 anställda
 • TNT Sverige AB, ca 120 anställda
 • Bauhaus & Co KB, ca 100 anställda
 • Scandic Hotels AB, ca 100 anställda