Stadsbyggnadsdagen 2016


Postad 15 augusti 2016

STA16_bild

Onsdagen den 31 augusti är det dags för Stadsbyggnadsdagen som arrangeras av Upplands Väsby kommun. I år är temat hemvist, och ett av inslagen under dagen är att radioprogrammet Filosofiska rummet spelar in på Stadsbyggnadsdagen. Programmet är ett reflekterande samtalsprogram där gästerna ges tid att utveckla sina resonemang. Namnet på dagens program är ”Vad är ett hem”. I programmet kommer Rahel Belatchew, Jonna Bornemark och Sarah Degerhammar att vara gäster.

Frågor till Peter Sandberg, programledare för Filosofiska rummet: 

Under Stadsbyggnadsdagen finns ni på plats och spelar in ett avsnitt av Filosofiska rummet, kan du berätta lite om vad som kommer att hända?

– Vi spelar in programmet inför publik på Stadsbyggnadsdagen och efter inspelningen kommer det bli möjligt för publiken att ställa frågor till deltagarna i programmet. Programmet kommer sedan att sändas söndag 4 september kl. 17:00 i P1. Läs hela intervjun här >>>

TEMA: HEMVIST

Människan har ett inbyggt behov av att känna tillhörighet, trygghet och gemenskap. Att höra hemma. Men vad är det som skapar känslan av hemvist? Är det den fysiska platsen, barndomsminnen, dofter, mat eller religion? Vad är det som skapar känslan av tillhörighet? Är det en gemensam historia, kultur, språk, behov eller värderingar? Hur påverkas människor när de tvingas fly sitt hem och söka sig till ett nytt.
Hur kan den fysiska platsen påverka människans möjlighet att hitta sin hemvist? Hur kan samhället bidra till att alla kan känna sig hemma?

Se hela programmet och alla föreläsare på Stadsbyggnadsdagen 2016 >>>