Stadsutvecklingschef med uppdrag att förvandla Väsby från en förort till en stad


Postad 20 september 2016

Fredrik Drotte är sedan 2013 Stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun. I sin roll ansvarar han för bland annat detaljplan, översiktsplan, miljö- och trafikplanering. Det övergripande målet är att förvandla Väsby från en förort till en stad, och fylla Väsby med innehåll för att bli en levande mötesplats för människor. Fredrik är en uppskattad föreläsare och anlitas ofta för uppdrag i bland annat Almedalen, och den 31 augusti modererade Fredrik kommunens arrangemang Stadsbyggnadsdagen.

– Upplands Väsby kommun arrangerade i år Stadsbyggnadsdagen för nionde året i rad, och att vi arrangerar den här dagen beror på att branschen behöver den här typen av mötesplatser för att mingla och träffas kring ett högklassigt program med duktiga talare inom olika områden. Det handlar om att vidga sitt kompetensfält och få ny kunskap. Det finns stora frågor inom stadsbyggnad som ännu inte är lösta, och det är viktigt att vi har hela världen som inspirationsfält och inte blir en klubb för inbördes beundran som slår in öppna dörrar, säger Fredrik Drotte.

fredrikdrotteI år var temat för Stadsbyggnadsdagen hemvist, hur sammanfattar du dagen och vad tar du med dig?

– Jag är otroligt nöjd med dagen! Det var ett riktigt bra program, och jag är glad att det flöt på bra. Stadsbyggnadsdagen håller en hög internationell seminarienivå och det är kul att vara en del av detta proffsiga arrangemang. Hemvist är ett komplext ämne, det ligger nära hjärtat och det är extremt viktigt att förstå vad som skapar hemvist och får människor att känna sig hemma. En av de talare vi hade, Nour El-Refai, pratade bland annat om det utanförskap som finns i Sverige. Det handlar om att känna tillhörighet, trygghet, gemenskap och identitet. Vi människor bygger hemkänsla på tillhörighet och trygghet, och det berörde mig verkligen när en annan av talarna, Jonna Bornemark, pratade om hur hemmet – som ska vara den mest trygga platsen – ibland också kan vara den mest otrygga, säger Fredrik och fortsätter:

– Viktoria Walldin, från White Arkitekter, pratade om dialog och att det är nyckeln. Här i Väsby har vi använt dialog för flertalet projekt och det gör mig stärkt i tron på att det vi gör här är rätt. Dialog kan överbygga klyftor och att möta människor är viktigt för att komma tillrätta med sociala frågor.

Hur arbetar ni i kommunen med stadsbyggnadsplanering för att företag ska välja Väsby som sin hemvist?

– När det gäller dialog riktar vi oss också till näringslivet, framför allt långsiktiga aktörer, och vi får ofta bra respons. Väsby Promotion har en jättestor roll i detta arbete då man är en arena för möten. Det är viktigt för oss att vi lyssnar till företagen och hör vad de själva ser som lösningen. En fråga som är aktuell nu är kollektivtrafiken då E4an inte är lika intressant längre, även om många företag är beroende av den. Det måste vi ta hänsyn till. När det gäller översiktsplanen vill vi bygga en blandad stad, för en stad utan dagbefolkning gynnar inte näringslivet och vice versa. Så sammanfattningsvis arbetar vi med attraktivitet utifrån många olika grupper i samhället, och alla har sin syn på vad som skapar värde. Ju fler som upplever kvalitet, ju fler upplever attraktivitet, säger Fredrik.

På Näringslivsdagen den 26 oktober kommer man bland annat kunna diskutera kommande översiktsplan och planläggning av Vilundaparken med er från kommunen. Vad vill du göra som sista medskick till alla företag i Väsby kring de här frågorna?

Nyttja ett sådant nätverk som Väsby Promotion! Det är en stark kraft som kan föra fram frågor samlat, var med! Varje näringsidkare har sitt eget intresse, och det finns ett stort värde i att samlas kring frågor. Ett fungerade näringsliv gynnar alla och har en kollektiv effekt. Nätverkandet gör att saker och ting fortsätter fungera. Väsby Promotion är ett starkt nav och det tycker jag att alla företag ska nyttja som arena. De fysiska mötena mellan människor är otroligt viktiga, vårt samhälle blir mer och mer virtuellt men det kan inte ersätta det fysiska mötet. På Näringslivsdagen den 26 oktober kan man vara med och påverka för att utveckla Väsby som stad, både vad gäller översiktsplanen och Vilundaparken och vi ser fram emot att träffa många av de duktiga företagare som finns här i Väsby.