Stärk Väsbys företagsklimat – svara på enkäten


Postad 12 januari 2016

DSC_0104Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till ett antal företag i varje kommun. Svaren på denna enkät resulterar i den ranking som presenteras under september, varför det är mycket viktigt att du som får enkäten tar dig tid att svara på den. Det är viktigt att Väsby ökar sin svarsfrekvens för att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt. Enkäten skickades ut den 8 januari och innehåller i år en del nya frågor, bland annat en fråga om vilka åtgärder som är viktigast för ett bra företagsklimat. Har du frågor om enkäten, kontakta Katarina Barter, Väsby Promotion (katarina.barter@vasbypromotion.se) Väsby Promotion.

Enkäten behövs för att sätta press på kommunerna och lyfta begreppet företagsklimat och vad det innebär, och det är viktigt att resultatet speglar de företag som finns i varje kommun.