Stort överskott för Upplands Väsby 2015


Postad 18 mars 2016

CentralvägenDe 290 kommunernas samlade överskott krympte till 8,6 miljarder kronor i fjol, jämfört med 9,6 miljarder föregående år. Då har fjolårets stora engångsintäkter från AFA Försäkring på närmare 5 miljarder kronor räknats bort. Av statens extratillskott på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting i december på grund av kraftigt ökad flyktinginvandring har bara 1 miljard bokförts på 2015 och påverkar inte resultaten nämnvärt.

Störst överskott per invånare redovisar Upplands Väsby, enligt de preliminära resultaträkningar som sammanställs av Statistiska centralbyrån, SCB.Kommunen norr om Stockholm visar ett överskott på hela 15.000 kr per invånare, ett jättelyft jämfört med 823 kr föregående år. Bakgrunden är dock försäljningen av bostadsbolaget Bo i Väsby. Affären innebar att 650 allmännyttiga hyreslägenheter privatiserades för 720 miljoner kr, motsvarande dryga 17.000 kr per Väsbybo.

Läs hela artikeln här.