Sveriges It- och Energiminister besökte Väsby


Postad 7 maj 2014

IMG_6809Anna-Karin Hatt (C), Sveriges It-och Energiminister, besökte i slutet av mars både Energigymnasiet och Siemens i Väsby. Temat för ministerbesöket var förnybar energi och inleddes med att eleverna på Energigymnasiet fick berätta om det projekt de har tillsammans med Upplands Väsby kommun som handlar om att tillverka små energisystem med gröna förnybara metoder. I projektet ska elever på Energigymnasiet bygga fungerande miniatyrmodeller av till exempel vind-, våg- och solkraftverk som sedan ställs ut på Naturskolan. Eleverna på Energigymnasiet får ökad kunskap och förståelse genom byggandet av modellerna och besökarna på Naturskolan får uppleva de fungerande modellerna då de ska ingå i undervisningen om förnyelsebar energi under besöket. Elever lär elever!

Dagen fortsatte med ett besök hos Siemens där energi- och klimatfrågor diskuterades och det visades även prov på hur värdföretaget lyckats med sin energieffektivisering.  Anna-Karin Hatt berättade också om regeringens arbete för att öka andelen förnybar el. Till detta besök hade Väsby Promotion bjudit in sina samarbetspartners att delta.
–    Det är givetvis en stor ära att Sveriges It- och Energiminister väljer att besöka Upplands Väsby som också under 2013 blev utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuell, säger Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion.