Tillsyn hjälper Väsbys skolor att bli bättre


Postad 11 mars 2015

Barn som hopparSkolinspektionen genomför under våren granskningar av Upplands Väsbys utbildningsverksamhet. Det är ett välkommet stöd i arbetet med att förbättra skolorna som redan pågår. De första rapporterna har nu kommit. Sammantaget kommer de att visa både på goda resultat och förbättringsområden.

– Skolinspektionens tillsyn är en jättebra hjälp i det utvecklingsarbete som pågår i skolan i Väsby, säger Astrid Täfvander, nytillträdd utbildningschef i Upplands Väsby kommun. Med ögon utifrån får vi en objektiv bild som hjälper oss att prioritera i det fortsatta arbetet, avslutar hon.

Beslut har nyligen kommit för Södervikskolan, Sandbergska skolan och idag kom även beslut för Bollstanäs skola. Resultatet är mycket positivt och besluten sammanfattas med att dessa skolenheter uppfyller kraven som ställs på en skola. Endast ett påpekande finns gällande Bollstanäs skola och nämner att om behöriga lärare finns tillgängliga (vilket är fallet på Bollstanäs skola) så ska dessa undervisa i sin behörighet och inte ersättas av lärare med annan behörighet.

Inom kort kommer fler beslut att komma och kommunen rapporterar löpande hur resultaten ser ut.

Skolinspektionen genomför under våren tillsyn av utbildningsverksamheten i Upplands Väsby. Tillsynen omfattar alla delar, från förskola till vuxenutbildning och inkluderar också ett urval av skolor. Varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna besöker får ett eget beslut. Om skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Fokus är alltså avvikelser och rapporter redovisar inte vad som är bra eller beröm för respektive område.

För mer information kontakta:

Astrid Täfvander, utbildningschef Upplands Väsby kommun 073-910 45 31
Johannes Wikman, Kommunikationsdirektör, Upplands Väsby kommun 073-910 47 67