Tillväxt i fokus när Väsby presenterar byggprojekt på Business Arena


Postad 21 september 2016

Park FyrklövernI dagarna samlas politiker, företag och kommuner på Business Arena Stockholm för att diskutera våra mest brännande samhällsbyggnadsfrågor. Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med Väsbyhem för att presentera de tre aktuella byggprojekten Fyrklövern, Väsby Entré och Infra City.

– Business Arena Stockholm är ett utmärkt tillfälle att visa hur Upplands Väsby bidrar till bostadsbyggandet i Stockholm, men framförallt vill vi med vår medverkan sätta fokus på hur viktigt bostadsbyggandet är för tillväxten i regionen, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

Upplands Väsby kommun är en av de 32 Stockholmskommuner som medverkar på årets Business Arena. Upplands Väsby kommer att presentera flera stora byggprojekt som är igång. Bland annat presenteras Väsby Entré där kommunen investerar 850 miljoner kronor i att utveckla området kring Upplands Väsby station. I den nya stadsdelen ingår fler än 2 000 nya bostäder och lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor. Allt i direkt anslutning till pendeltåg och bussar.

– Bostadsbrist och en svår trafiksituation är något som hindrar tillväxten i Stockholm. Byggprojekt i nära anslutning till kollektivtrafiken som till exempel Väsby Entré bidrar till en positiv regional utveckling. Därför medverkar vi i år på Stockholm Business Arena för att visa upp Väsby Entré tillsammans med några andra av våra större byggprojekt, säger Anders Wink, näringslivschef i Upplands Väsby kommun.

Business Arena Stockholm pågår 21-22 september i Stockholm Waterfront Congress Center.

Besök gärna Upplands Väsby kommuns hemsida.