Tre gasellföretag i Väsby


Postad 7 december 2016

Dagens Industri har utsett årets Gasellföretag sedan 1999 och meningen är att uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Kriterierna för att utses till Gasellföretag är:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

I år återfinns tre av Stockholms läns gaseller i Väsby. Det är Renew Service, Win Win Ekonomi och Bygg- och Designgruppen (BDG). Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag. Begreppet Gaseller skapades av den amerikanske forskaren David Birch och han visade redan på 1980-talet att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben. Gasellerna kallas därför ”näringslivets dynamiska mellanskikt”. Vi ringde upp ett av de tre Gasellföretagen från Väsby, BDG:

Hej Johan Eriksson, VD för BDG, grattis till Gasellutmärkelsen!

– Tack så mycket!

Beskriv vad ni på BDG gör.

– Vi bygger om råvindar till bostäder och det sker mestadels inne i Stockholm där vi tidigare också haft kontor, men sedan januari 2016 har vi kontor och lager i Väsby vid Mellangården.

Det här är tredje året i rad som ni är gaseller, blir det även nästa år tror du?

– Jag tror det blir svårt, men kanske om några år igen!

Ett stort grattis till alla Gasellföretag!

Prins Daniel och Anna Kinberg Batra på plats på Gasellgalan 5 december.