Upplands Väsby är Sveriges tredje miljöbästa kommun


Postad 29 juni 2016

_MG_7881_sa¦êttra_ridanla¦êggningUpplands Väsby kommun har gjort en resa från att ha legat på plats 167 då rankingen släpptes första gången fram till idag. Miljöarbetet i kommunen fick ett stort lyft när hela den kommunala organisationen certifierades enligt ISO 14001 sommaren 2010.

– Jag är otroligt glad över resultatet. Upplands Väsby visar att vi tar miljöfrågan på allvar och att vi arbetar med den på ett bra sätt. Miljöambitionerna växer hos landets kommuner och att vi fortsätter att ha en topplacering visar att Upplands Väsby banar väg inom miljöområdet, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är miljöledningssystemet enligt ISO 14001 som ligger till grund för kommunens strukturerade och systematiska miljöarbete. Miljöfrågan hanteras brett i organisationen och genomsyrar alla dess delar. Standarden ställer dessutom krav på ständiga förbättringar vilket gör att arbetet aldrig blir avslutat. Miljöarbetet behöver hela tiden förbättras och vässas.

Likt tidigare års ranking baserar Aktuell Hållbarhet sin granskning på sin egen kommunenkät samt andra nyckeltal. Det gäller exempelvis andel Grön flagg-certifierade förskolor och resultat från Vattenmyndighetens enkät. Precis som tidigare år har vissa frågor och nyckeltal ersatt gamla. Flera av frågorna i Aktuell Hållbarhets enkät handlade detta år om kommuners energi- och klimatarbete. Upplands Väsby kommun arbetar bland annat med att minska energianvändningen i både befintliga byggnader, vid nybyggnation och i kommunens egna lokaler. Under året kommer dessutom kommunens energi- och klimatstrategi att uppdateras och utvecklas för att på bästa sätt fortsätta arbetet.

– Att Upplands Väsby får en topplacering bland Sveriges miljöbästa kommuner visar att det finns ett oerhört driv i miljöfrågorna i Väsby. Det finns en väldigt tydlig ambition att ligga i framkant i miljöarbetet från både tjänstemän och politiker, säger Morgan Pettersson, miljöstrateg.

Kommunen har tack vare tydliga politiska mål kunnat etablera en stark miljöorganisation. Miljöfrågorna genomsyrar arbetet i hela organisationen vilket medför att Väsby tar nya steg och vidareutvecklar miljöarbetet hela tiden.

För mer information:

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Morgan Petterson, miljöstrateg: 073-910 42 50
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25