Upplands Väsby får förnyat miljöcertifikat


Postad 16 juni 2016

forskola_01– Det är glädjande att vi har förnyat vårt certifikat. Miljöledningssystemet är grunden i organisationens miljöarbete och jag vill lyfta fram det stora engagemang hos medarbetarna som gör det möjligt att ta nya steg framåt i Väsbys miljöarbete, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under mars genomförde två revisorer från Svensk Certifiering en så kallad förnyelserevision. Under revisionen besöktes olika enheter inom kommunen. Dessutom gick revisorerna igenom ställda miljökrav inom avtal, inköp och upphandling. Under revisionen fick kommunen fem mindre avvikelser som handlade om otydlig eller avsaknad av dokumentation. Avvikelserna är hanterade och godkända av revisorerna, en del åtgärder kommer att kontrolleras i samband med nästa revision. Revisorerna lyfte även fram 40 goda exempel från verksamheterna på hur kommunen arbetar med miljö.

– Det är väldigt roligt att miljöarbetet verkligen implementerats i det dagliga arbetet och att det gett så bra resultat. Både kring hur vi arbetar med miljö inom kommunen och att det även får effekter utanför organisationen. Målet är nu att allt gott arbete fortsätter och att vi gör fler miljöförbättringar till nästa år, säger Morgan Pettersson, miljöstrateg i Upplands Väsby.

De goda exemplen gällde bland annat:

  • Förskolor och skolor lyftes för sitt pedagogiska miljöarbete. Barn och elever har exempelvis fått arbeta utifrån olika miljöteman och deltagit i skräpplockardagar.
  • Kontoret för samhällsbyggnad uppmärksammades för sitt sätt att arbeta med ekosystemtjänster och hållbarhet i planeringssammanhang, biologiska torg, energieffektivisering.
  • Inom vård och omsorg kopplades miljöarbetet på ett bra sätt till kvalitetsarbetet. Boende har exempelvis fått möjlighet att delta i olika aktiviteter såsom odling, miljöquiz, återvinning och brandutbildning.