Upplands Väsby kommun söker samarbetspartners sommaren 2016


Postad 1 mars 2016

Sommarjobben syftar till att ge ungdomar inblick i arbetslivet och ge dem arbetslivserfarenhet. Det ger också en meningsfull sysselsättning under lovet och en egen inkomst. Sommarjobben syftar även till att underlätta för ungdomar att söka och få arbete i framtiden. För dig som arbetsgivare är det en chans att lära känna potentiella framtida medarbetare.

Det finns många ungdomar som vill ha sommarjobb, förra året var de över 400. Kommunen kommer att kunna erbjuda 200 sommarjobb i år men det behövs fler. Därför hoppas vi att även du som är företagare i Väsby kan hjälpa till med att ta emot sommarjobbare!

För att kunna erbjuda ännu fler ungdomar ett sommarjobb är det nytt för i år är att du som arbetsgivare kan få anställningsbidrag där kommunen betalar ut halva lönen och arbetsgivaravgiften.

  • Ungdomarna är 16-18 år. De börjar i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet till hösten.
  • Period och arbetstider överenskoms mellan ungdomen och arbetsgivaren.
  • Lönen för 2016 är 79kr/tim inkl. semesterersättning. Kommunen ersätter hälften av lönen och arbetsgivaravgifter upp till tre arbetsveckor.

Genom att anställa sommarjobbare gör du som företagare en viktig insats och på sikt kan det bidra till en minskad arbetslöshet bland ungdomarna i kommunen. Den som är intresserad av att ta emot en eller flera ungdomar eller vill veta mer kan kontakta Danilo Espinoza på Upplands Väsby Kommun per mail eller telefon se nedan.

Mail: danilo.espinoza@upplandsvasby.se
Telefon: 08-590 978 23