Upplands Väsby kommun stabil hög placering


Postad 17 maj 2016

aldre_03Det är viktigt att en kommun attraherar såväl invånare som företag för att samhället ska gå runt. När tidningen Fokus rankar kommunerna är det fyra olika kategorier som rankas:

  • Att vara ung
  • Att vara äldre
  • Att ha familj
  • Att arbeta

Upplands Väsby tillhör kategorin Storstadkommuner. Här ingår kommuner där 100% av befolkningen bor i tätort eller tätortsnära. Dessa kommuner finns i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Föregående års ranking toppades av att Upplands Väsby hamnade på plats 10 vad gäller att vara ung. I år backar man något på den punkten och hamnat på plats 20, vilket fortfarande är ett mycket bra resultat. Inom kategorin Att vara ung, kan vi se att Väsby får mycket högt betyg i att här finns många flerbostadshus, plats 9. Här är också 247 anställda per capita, vilket är bättre än Lunds kommun (237 anställda per capita) som kniper den totala förstaplatsen i kategorin Bäst att vara ung 2016.

Något som däremot gått åt motsatt håll och istället ökat i resultat är kategorin att vara äldre, där man nu klättrat upp till plats 73 (97 år 2015). Inom den kategorin är det tillgången till läkare (plats 19) som sticker ut mest. När det gäller att ha familj backar man några steg till plats 73 (67 år 2015) och även när det gäller att arbeta, plats 53 (23 år 2015). Här får Väsby fina placeringar i såväl jobbtillväxt (plats 35) som inkomst (plats 37) och befolkningsökning (31). Att arbeta backar också något, från plats 23 2015 till plats 53 2016. När det gäller Tillgänglighet sysselsatta tar Väsby dock en bra plats 17 och även när det gäller kommunalskatten är plats 44 något att betrakta som en bra placering. Den högsta placeringen inom kategorin Att arbeta tar förvärvsarbetande med utomeuropeisk bakgrund, plats 10.

Den totala placeringen för Upplands Väsby blir 36, av 290 kommuner, vilket är en bra placering men som fortfarande ger inspiration till att utveckla kommunen ännu mer.