Upplands Väsby näst bäst inom ung företagsamhet


Postad 24 februari 2016

Diplom näst bästa UFkommun

Ung Företagsamhet är en praktisk utbildning där unga under ett läsår startar, driver och avvecklar ett företag. I detta ingår produktion och tjänsteutveckling, marknadsföring, försäljning samt ekonomisk redovisning och årsredovisning. Under året får eleverna möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar.

– En framgångsnyckel för Väsby är även att Väsby Promotion varit delaktiga i grundskolan och öppnat många dörrar och varit på hugget. De har bl.a. hjälpt till att skapa ett ökat intresse och bistått med arrangemang av UF-utbildning för pedagoger i sina lokaler. Det har varit en styrka och en tydlig framgångsfaktor, säger Ung Företagsamhets projektledare Pontus Ekstam.

När det gäller gymnasiet har Väsby nya gymnasium engagerade lärare och en vana av att arbeta med entreprenörskap sedan flera år tillbaka.

Upplands Väsby kommun utmärker sig särskilt på några punkter:

  • ett gediget arbete med entreprenörskap i grundskolan via engagerade lärare och med hjälp av Väsby Promotion
  • antalet UF-företagare i förhållande till det totala antalet elever i samma årskull har ökat markant sedan förra läsåret
  • Antalet UF-företagare i Upplands Väsby har ökat med 73 procent sedan förra året. Detta innebär att 27 fler elever driver företag i kommunen, från 37 läsår 14/15 till 74 elever läsår 15/16.
  • 92 procent av eleverna på Väsby Nya Gymnasium som drev UF-företag 2015 avslutade sina UF-företag och genomförde alla obligatoriska moment föregående läsår.

Enligt organisationen Ung Företagsamhet är sannolikheten att starta företag omkring 20 procent högre bland de elever som har drivit ett UF-företag på gymnasiet. De nystartade företagen både omsätter mer, anställer fler och har längre livslängd än företag grundade av personer utan samma erfarenhet. Före detta UF-företagare har generellt lättare att etablera sig på arbetsmarknaden, med färre arbetslöshetsdagar och högre lön än kontrollgruppen.

Den 15 mars, på Väsby Promotions årsmöte, utser vi Årets UF-företag. Missa inte det! Anmäl dig till anmalan@vasbypromotion.se

Läs Upplands Väsby kommuns pressmeddelande här.