Upplands Väsby nominerad till årets samhällsbyggare


Postad 12 maj 2016

Alarik von HofstenFyrklövern är Upplands Väsbys största byggprojekt på 30 år. 2 200 nya bostäder ska byggas och kommunen har utvecklat ett poängsystem som nu används för första gången. Som grund ligger ett omfattande idéarbete, kallat Väsby Labs, där invånare, organisationer och andra kommit med förslag.

– Det engagerade väldigt mycket folk. Flera hundra idéer kom in som var realistiska att genomföra, säger Alarik von Hofsten, projektledare för Fyrklövern.

Poängsystemet har tre huvudmål: Säkerställa att förslagen förverkligas. Belöna byggherrar som är beredda att genomföra dem och därmed ta en viss risk. Ge byggherrarna stor valfrihet kring vilka förslag de vill leva upp till. Kommunen vill bland annat stimulera utveckling av den moderna småstaden, innovationer, hur lokaler används för serviceutbud och parkeringslösningar. Första spadtaget i Fyrklövern tas vid halvårsskiftet 2017. Men det går redan att se effekt av poängsystemet. I det tidiga planeringsskedet 2010–2013 var intresset svalt från byggherrarna. Men när poängsystemet lanserades 2014 tog det fart. På ett halvår tecknades optionsavtal med 13 byggherrar om bostadsbyggande.

–I dag har vi många fler intresserade byggherrar än som kan bygga, säger Alarik von Hofsten.

Läs hela artikeln här.