Utvecklingsstipendium på 25 000 kr


Postad 10 april 2017

Rotary i Upplands Väsby

Utvecklingsstipendium på 25 000 kr.

Stipendiet kan sökas av ungdomar i åldern 18 – 25 år.

Rotarys i Upplands Väsby stipendium är tänkt att stödja och stärka din personliga utveckling mot ett framtida mål. Målet kan vara inom studier, yrkeskarriär, konst, musik, sport eller något annat. Vi vill att stipendiet skall erbjuda dig ekonomisk möjlighet att göra något extra som idag inte ingår i din utstakade väg mot ditt mål. Stipendiet skall ge möjlighet till fördjupning eller breddning.

De som kan söka stipendiet är uppväxta i eller har en stark anknytning till Upplands Väsby och har slutfört sin grundutbildning i gymnasieskolan eller på motsvarande nivå.

Stipendiet är instiftat av Rotaryklubbarna i Upplands Väsby.

I din ansökan skall du beskriva vem du är, vad du vill göra och uppnå och hur stipendiet på ett väsentligt sätt skulle kunna hjälpa dig att förverkliga detta. Du skall beskriva vad pengarna skall användas till och i efterhand redovisa utfallet.

Ansökan skall vara inne senast 2017-05-19 för att beaktas innevarande år och skall ställas till:
Presidenten för Upplands Väsby Rotaryklubb
Scandic Infra City
Kanalvägen 10 C
19461 Upplands Väsby

eller via e-post till: upplands-vasby@rotary.se

Närmare information lämnas av Gillis Axelson tel: 08-330147 eller gillis@axelson.se.