Våra nya styrelsemedlemmar


Postad 10 april 2018

Den 21 mars hölls Väsby Promotions årsmöte. På agendan stod bland annat att rösta in nya medlemmar i vår styrelse. 

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio, varav en ordförande och en vice ordförande och antalet suppleanter till tre.

Anita Magnusson, Blomsterpinglan, ledamot, Lars Schneider, Schneiders Fastigheter Intrago AB, suppleant och Amra Barlov Lindqvist, Väsbyhem, suppleant, tackades av för sina styrelseinsatser.
 

Nya styrelsemedlemmar
Vi välkomnar våra tre nya styrelsemedlemmar Johan Curman, Antuna Gård, ledamot, Daniel Ilic, Renew Service, suppleant samt Karin Sökare, HusmanHagberg, suppleant! Vi ser fram emot att ha er ombord!