Väsby i Almedalen


Postad 29 juni 2014

Under Almedalsveckan finns Upplands Väsby på plats för fjärde året i rad och arrangerar fem seminarier. I fokus står medborgardialog, miljö- och stadsbyggnadsfrågor.

Onsdag 2 juli kl 10.00-11.00, Holmen 1, Visby gästhamn
Huset mitt i staden – hur stadsplanering skapar nya möten
Stadsbyggnad kan skapa rätt förutsättningar för mänskliga möten. I Väsby har profilbyggnaden Messingen förvandlat ett industrityngt område till en levande stadsdel fylld med viktiga funktioner som skola, musikskola och bibliotek. Hur kan stadsplanering skapa ett inkluderande samhälle?

Dagens samhälle ställer allt högre krav på lösningar som får människor att närma sig varandra. Det innebär större utmaningar för samhällsbyggandet att skapa ett inkluderande samhälle. Att bygga ett hus för alla mitt i samhället är ett sätt att kostnadseffektivt möta den utmaningen och att påbörja byggandet av den öppna staden.

Vi diskuterar profilbyggnaders betydelse för ett inkluderande samhälle och hur vi genom att bygga rätt kan minska innanförskapets dolda gränser.

Deltagare:
Per Berggren, VD på Hemsö
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun
Klara Frosterud, arkitekt på White arkitekter
Kristina Klempt (FP), kommunalråd, Upplands Väsby kommun
Moderator: Johannes Krundegård, Westander

Onsdag 2 juli 16-16.45, Miljöaktuelltsarena
Alla ska med – så funkar miljöcertifiering
Väsby blev miljöbästa kommun 2013. En av framgångsfaktorerna var att miljöcertifiera hela kommunen. För att lyckas krävdes det att alla i organisationen klev på tåget. Miljöpris och klimatavtal har lyft frågan utanför den egna organisationen och målet är att involvera alla kommunens invånare.

På fyra år gick Väsby från plats 167 till första plats i MiljöAktuellts kommunranking. Den resan hade inte varit möjlig om inte kommunen arbetat med miljöcertifiering enligt standarden ISO 14001. I en kommunorganisation med 1 500 medarbetare med vitt skiftande arbetsuppgifter var förankring och engagemang nödvändigt för att lyckas. Certifieringen är en del av kommunens miljöarbete som också sträcker sig till invånare och näringsliv. Miljöpris och klimatavtal är två sätt att sätta fokus på miljön utanför den egna organisationen, men hur får man den enskilde medborgaren att bli delaktig i arbetet? Välkommen att lyfta frågor och idéer med oss!

Medverkande:

Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby kommun
Ann-Christin Frickner (C), kommunalråd Upplands Väsby kommun
Marcus Ihre, projektledare miljö- och hållbarhet på Swedish Standard Institute, SIS
Thomas Thunblom, chef för Kontoret för Samhällsbyggnad
Moderator: Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach och kommunikationsstrateg (författare till Klimatkoden och Hyfsat hållbar

Torsdag 3 juli kl 8.30, Holmen , Visby Gästhamn
How to run a school in global partnership for local development
Svenska skolan står, liksom många skolor runt om i världen, inför stora utmaningar. ”A global partnership” där företag, kommuner och skolor världen över går samman för att arbeta med ny pedagogik för att öka resultaten i skolan är ett initiativ till att höja resultaten.

Upplands Väsby kommun och Microsoft bjuder in till ett seminarium där vi tittar på både vad som kan göras på lokal nivå och på globalnivå för att utveckla skolan. Tillsammans med Greg Butler, Global Partnership Director, lyfter vi frågorna:

  • What is special about 2014 and education transformation; why now?
  • How do we mobilize and foster new pedagogies for deep learning in all schools and systems through infusing the power of Digital technologies?
  • How can education in Sweden benefit from this global partnership to achieve its own education goals?

I Väsby drivs det blocköverskridande projektet ”Ett lärande Väsby” med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I åtta delprojekt som fokuserar Väsby på allt från skolmiljö och pedagogik till ekonomi och ledarskap. Seminariet hålls på engelska.

Deltagare är:

Greg Butler, Global Partnership Director
Eva Pethrus, Partners in learning Microsoft
Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun
Moderator: Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun

Torsdag 3 juli kl 10.00-11.00, Holmen 1, Visby gästhamn
Mod att möta medborgarna i verklig dialog
Medborgardialog har blivit allt viktigare i kommunernas verktygslåda. För att skapa förtroende och verklig dialog måste både politiker och tjänstemän möta människor med olika åsikter på deras egna villkor. Vad krävs för att skapa medborgardialog på riktigt och vad görs på andra ställen i världen?

Väsby har framgångsrikt använt medborgardialog och medskapandeprocesser för att förbättra sitt arbete inom stadsbyggnad och skola. Vad krävs av politiker och tjänstemän för att skapa en framgångsrik medborgardialog? Vi diskuterar metoder och idéer som visat sig vara framgångsfaktorer. Exempel från bland annat Sverige och Skottland. Seminariet ges delvis på engelska. Vi avslutar med lättare lunch och mingelstund och för att ge tid till frågor och diskussioner.

Charles Campion, Consultant at John Thompson and Partners, UK
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby kommun
Maria Fälth (KD), kommunalråd, Upplands Väsby kommun
Johannes Wikman, kommunikationstrateg, Upplands Väsby kommun
Moderator: Anna Hrdlicka

Torsdag den 3 juli kl 13-14 , Holmen 1, Visby Gästhamn
Tusentals bostäder kring Arlanda – så blir det verklighet
Arlandakommunerna tar gemensamt ansvar för bostadsbyggandet i Stockholms län. Tillsammans med Swedavia skapas förutsättningar för infrastruktursatsningar, näringslivsutveckling och bostadsbyggande.

Genom ett unikt samarbete mellan Arlandakommunerna med målet att ta fram en delregional utvecklingsplan skapar regionen bättre förutsättningar för tillväxt. Välkomna att träffa några av de ansvariga politiker och tjänstemän som driver sammarbetet.

Deltagare:
Per-Erik Kanström, KSO, Upplands Väsby kommun
Klas Bergström, KSO, Knivsta kommun
Lars Bryntesson, KSO, Sigtuna kommun
Fredrik Jaresved, Hållbarhetschef, Swedavia
Kristina Alvendal, VD Ariport City Stockholm
Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby kommun
Ulla Marie Hellenberg, kommundirektör, Sigtuna
Moderator: Roland Lexén

För mer information:
Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47
Björn Eklundh, kommundirektör, 073-910 40 31
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67
Linda Corsvall, chef Informationsenheten, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se