Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna


Postad 26 juni 2015

BadUpplands Väsby är Sveriges nionde Miljöbästa kommun 2015. Det visar tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. Några av Väsbys framgångsfaktorer är miljöledningssystemet, engagerad ledning och medarbetare som driver miljöarbetet framåt.

Kommunstyrelsens ordförande (S) glädjs åt placeringen och menar att det är ett kvitto på att hårt slit och strategiskt arbete vilket har lönat sig. Miljöfrågan hanteras brett och genomsyrar alla delar av organisationen, vilket gjort att Väsby lyckats stanna bland topp 10 i Miljöaktuellts ranking de senaste fyra åren. Miljöarbetet i kommunen tog fart i samband med ett beslut om att certifiera hela den kommunala organisationen enligt ISO 14001 och sommaren 2010 blev certifieringsprocessen klar. Miljöledningssystemet har lagt grunden för ett strukturerat och systematiskt miljöarbete.

I Miljöaktuellts ranking (se här) har Upplands Väsbys stadiga vidareutveckling av miljöarbetet gett positivt utslag i rankingen. 2009 – 167:e plats, 2010 – 37:e plats, 2011 – 40:e plats, 2012 – 7:e plats, 2013 – 1:a plats, 2014 – 9:e plats, 2015 – 9:e plats.

För mer information:

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S), 073-910 41 23
Ronja Krische, tf miljöstrateg, 073-910 47 04
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

Källa