Väsby Entré köper mark


Postad 2 juli 2015

Upplands Väsby kommun har köpt mark i stationsområdet inom ramen för projektet Väsby Entré. Marken tillträds 1 juli och köpet omfattar bland annat posthuset, stationshuset och godsmagasinet. Föregående ägare förvaltar fastigheten i ytterligare tre år.

– Det är viktigt att kommunen har möjlighet att bestämma över marken inom Väsby Entrés programområde och det här är en av flera fastigheter som har och kommer att förvärvas, säger Anne-Sophie Arbegard projektledare Väsby Entré/Stationsområdet Upplands Väsby kommun.

Kommunfullmäktige beslutade om förvärvet som innebär köp av Nedra Rundby 4:2,  i maj 2015 och tillträdet till marken ges den 1 juli 2015. Väsby Entrés planprogram godkändes under våren 2015 av kommunstyrelsen och under de närmaste åren kommer ett omfattande arbete att ske inom programområdet. Detta fastighetsförvärv påverkas direkt av kommande detaljplan för bussterminalen och broanslutningen till östra sidan som beräknas påbörjas 2016.

Parterna är överens om att säljarna ska fortsätta att förvalta fastigheten fram till den 1 juni 2018. I enlighet med planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet kommer byggnaderna på sikt att avvecklas och överenskommelser kommer att träffas med berörda hyresgäster dessförinnan.

För mer information:
Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré/Stationsområdet, 073-910 46 29
Thomas Thunblom, samhällsbyggnadschef, 073-910 44 27
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29