Väsby Entrés projektkontor invigs under Väsbyfestivalen


Postad 15 september 2016

VäsbyentreI samband med firandet av Väsbyfestivalen och att Upplands Väsbys station fyller 150 år invigs Väsby Entrés projektkontor. Arbetet med den nya stadsdel som ska sammanlänka östra och västra Väsby går nu in i en ny fas.

– Att få klippa bandet och inviga dess projektkontor under Väsbyfestivalen känns fantastiskt. Det visar att vi nu är på god väg att förverkliga Väsby Entré, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Projektkontoret kommer av att vara öppet för allmänheten och besökare kommer att kunna ta del av visionen kring områdets framtida utveckling. Väsby Entré kommer att rymma 1000 nya bostäder, 30 000 kvadratmeter kontor och bli en knutpunkt för kollektivtrafiken i regionen.

– Att vi nu har ett projektkontor visar att vi rör oss från planeringsfasen mot genomförandet av Väsby Entré. Det är kul att uppmärksamma det i samband med att vi firar områdets 150-åriga historia, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Projektkontoret är placerat väster om stationsområdet och blir arbetsplats för den personal som arbetar med att förverkliga Väsby Entré.

Läs mer på www.upplandsvasby.se