Väsby klättrar snabbast i byggherrars ögon


Postad 3 mars 2015

VäsbyväxersnabbastI en jämförelse mellan nio kommuner i Stockholm hur man enligt byggherrar håller hög kvalité i stadsbyggnadsprojekt hamnar Väsby genomgående på första eller andra plats. Sedan 2012 då senaste kundmätningen gjordes är Väsby den i särklass snabbaste klättraren med de största förbättringarna.

-Detta är naturligtvis jätteroligt för Väsby och det förklarar också det stora intresse som finns att etablera sig och bygga i Väsby. Att vi gör vårt jobb bra skapar attraktivitet och smidighet är så klart en konkurrenskraft när man ska välja var man vill bygga, säger Gösta Norén, planeringschef i kommunen.

I hela undersökningen som nyss publicerades är kanske det mest talande resultatet att Nöjd Kund Index-NKI i Väsby förflyttat sig från 2012 års resultat på drygt 50 på en hundragradig skala till 2014 års resultat som ligger på hela 70. Det är strax efter Södertälje som toppar på 71 i den jämförda gruppen och kan jämföras med index i hela gruppen som är 55.

Vad är detta för undersökning då och varför gör vi detta? Syftet är att helt enkelt bli bättre. Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra kommunernas hantering av stadsbyggnadsprojekt med varandra och därigenom möjliggöra effektivitetsförbättringar. Initiativet går under namnet Stadsbyggnadsbenchen.

För mer information:
Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande  073-910 41 23
Gösta Norén, planeringschef  073-910 40 28
Johannes Wikman, kommunikationsdirektör  073-910 47 67