Väsby nominerat till ”Årets Återvinningskommun”


Postad 31 oktober 2016

– Det är väldigt roligt att bli nominerad så att de utvecklingsprojekt vi genomfört de senaste åren uppmärksammas lite extra, säger Fredrik Karlsson, Avfallschef vid Upplands Väsby kommun. Det mest kända projektet är kanske försöket med fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus med ett flerfackskärl men det är bara ett av flera lyckade projekt.

Avfallsverksamheten i Upplands Väsby kommun strävar efter att fördjupa samarbetet med entreprenörerna och har bl.a. jobbat mycket med att utveckla sin upphandlingsprocess. Inom varje insamlingsområde finns en ansvarig person som har hand om allt från planering, upphandling, entreprenadledning och avtalsuppföljning vilket gör att verksamheten blir mycket tydligare både interna och externt.

– Det samlade greppet över entreprenaden leder också till att vi vågar ta ut svängarna och testa nya lösningar. Vi har exempelvis upphandlat en entreprenad för insamling av förpackningar och tidningar från kommunens verksamheter och kommunens bostäder tillsammans med kommunens bostadsbolag Väsbyhem. Entreprenaden startade den första oktober men allt har fungerat jättebra hittills och både kunderna och entreprenören är nöjda med upplägget.

Upplands Väsby kommun har ”en väg in” genom kommunens kontaktcenter Väsby direkt och avfallsverksamheten satsar mycket på kvalitet och kundnöjdhet. Målet är att alla medborgarna i kommunen ska uppleva avfallshanteringstjänsterna som en helhet oavsett vem som ansvarar eller utför. Kommunen har ett nära samarbete med FTI och jobbar parallellt med insamling på ÅVC, ÅVS och FNI.

– Medborgarna ska inte behöva hålla reda på vem som ansvarar för vad utan vill bara att systemet ska fungera, säger Fredrik

Kommunen har även hunnit med flera mindre projekt som införande av ett bytessystem för kommunala inventarier och ett flertal informationskampanjer. Upplands Väsby ingår i samarbetet inom SÖRAB och många projekt och kampanjer genomförs med de övriga kommunerna inom SÖRAB. Avfallsenheten bidrar även till kommunens övergripande miljöarbete och kommungemensamma frågor som likabehandling och minskat svinn.

– Orsaken att det går så bra för oss är att medarbetarna har ett genuint miljöengagemang och att vi tar verksamheten på allvar. Vi ser hela avfallsverksamheten som en miljöverksamhet och försöker hela tiden hitta på nya sätt att minska kommunens negativa klimatpåverkan.

En nyhet är att Upplands Väsby startat ett makerspace som framöver kommer att utvecklas till en kreativ verkstad för att bygga om förbrukade produkter och avfall till saker som medborgarna faktiskt behöver.

– Vi vill ta makerspace konceptet ett steg vidare och skapar ett Re-makerspace. Det ska bli väldigt roligt, säger Fredrik som självklart själv kommer att vara med på återvinningsgalan.

För mer information om Återvinningsgalan, se länken nedan:

http://www.recyclingnet.se/nyheter/slutfinalisterna-till-atervinningsgalan-utsedda/