Bli medlem

Argumenten för medlemskap i Väsby Promotion är många men det kanske mest centrala är att det är en väl inarbetad mötesplats för affärs- och idéutbyte, samverkan och påverkan , vilket som aldrig förr är grunden för utveckling, både för individer, företag och samhälle i stort.

Ett nätverk och arena för samverkan

Genom Väsby Promotion får du kontakt med andra verksamma i Väsby, drivna företagare, entreprenörer och experter på olika områden, politiker och tjänstemän som alla på olika sätt kan bidra till både din egen och ditt företags utveckling. Du kan dessutom alltid kontakta Väsby Promotion när du söker efter leverantörer, samarbetspartners, medarbetare eller bara behöver någon att bolla med.

De olika företagsträffar som Väsby Promotion arrangerar ger dig möjlighet till många personliga kontakter som utvecklar dig som ledare/företagare. Du får tillfälle att skapa nya kontakter för affärsutveckling, samarbetspartners och leverantörer eller för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kunskap och erfarenhetsutbyte

Vi lägger stor kraft på att bjuda in intressanta föreläsare och arrangera roliga, intressanta, utvecklande evenemang, seminarier, mässor, informationsträffar mm. Kunskap varvas med umgänge och mingel. Utgångspunkten är att affärer skapas i mötet med andra, dvs. genom nätverkande.

Väsby Promotion och dess medlemmar spelar en viktig roll för Väsbys utveckling i stort och arbetar aktivt för att det ska vara en älskad kommun att bo och verka i för alla åldrar. Ju bättre livskvalitet i kommunen, desto bättre förutsättningar för företagande.  Därför engagerar vi i oss mycket i frågor som rör kommunikationer, stadsutveckling, skola och andra samhällsfunktioner med stor betydelse för både livskvalitet och företande.

En chans att påverka Väsbys utveckling

Som medlem bjuds du in att påverka och erbjuds en plattform för att göra skillnad. Nyckeln ligger i att lära känna kommunens tjänstemän, genom att få en inblick i kommunens arbete och framtidsplaner och kunna föra en löpande dialog med kommunens tjänstemän och politiker.

Som medlem i Väsby Promotion tillhör du en organisation som alltid lyfter fram företagens frågor i utvecklingen av det lokala samhället. Du har alltid någon att vända dig till med frågor om ditt eget företagande och du kommer att bredda ditt personliga nätverk. Dessutom får du en lång rad förmåner som medlem. Läs mer om detta under Medlemserbjudanden.

Medlemsansökan