Medlemsbladet

Två gånger om året ger Väsby Promotion ut ”Medlemsbladet” i tryckt form som skickas med post till alla företag. I Medlemsbladet samlar vi information om det som har varit och det som komma skall. Det innebär att även du som inte har haft möjlighet att delta på våra träffar/aktiviteter får en kort sammanfattning från dessa. I medlemsbladet presenteras de träffar/aktiviteter som är planerade för våren respektive hösten under det aktuella året.