Röster om Väsby Promotion

”Väsby Promotion fungerar som en utmärkt brygga mellan politiker, kommun och företagen som driver frågor för allas intresse av en välmående och expanderande kommun.”
– Stefan Pahlén, VD, Pahlén AB

”När vi skulle etablera ett kontor i Upplands Väsby gick vi direkt med i Väsby Promotion, och det har vi haft mycket nytta av. Vid deras aktiviteter har vi fått många tillfällen att möta andra företagare, och tack vare det fick vi redan under vårt första år i kommunen många Väsby-företag som kunder. Vi har även deltagit i flera utbildningar som Väsby Promotion har arrangerat, och de utbildningarna har haft hög kvalitet. Vi upplever verkligen att medlemskapet i Väsby Promotion är en win-win-situation!”
Martin Grimlund, Marknadsansvarig, Win Win Ekonomi AB